Nhận xét của khách hàng

Khách hàng của là tổ chức và là Khách hàng dự án hay hợp tác dài hạn. Vì thế, để duy trì và mở rộng các đối tượng khách hàng này thông qua Website, bạn cần phải đảm bảo các yếu tố …

Nguyễn Văn hòa

Bằng việc cung cấp một bộ mặt chuyên nghiệp trên website, bạn đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong lòng các đối tác và khách hàng…

Lê Thùy Dương